STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜRÜNLERİ

Strese bağlı idrar kaçırma vakalarında  sarkan mesane boynunu kaldırma işlemlerinde kullanılan askılar ( TOT ve TVT )metodları. Mesh ler polipropilen materyalden üretilmiştir. Monoflement tir (tek örgü ).Mesh in kenarları atravmatiktir  (balık sırtı şeklindedir) Dokuya zarar vermez .Mesh ip özelliği göstermez .Gerilmeye karşı dirençlidir.  Por aralıkları 70 micron dur.