DUAL LÜMEN ÜRETERAL KATETER

Üriner sisteme tek bir kateter göndererek çift lümeni sayesinde bir kanaldan kılavuz tel diğer kanaldan enjeksiyon yapabilme kolaylığı sağlar